Resultaatgericht Samenwerken, VGO KEUR

Admikeur begeleidt bedrijven in de vastgoedonderhoudssector bij het behalen van het VGO keurmerk en adviseert op het gebied van procesverbetering en resultaatgericht samenwerken (RGS).

Wilt u kennis maken met RGS? Wij helpen u graag verder.

Disclaimer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdmiCalc.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op de website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van AdmiCalc komen.

Scroll Up